Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A BJS-Personal Kft. ( a továbbiakban mint „Adatkezelő”) jelen adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója útján ismerteti a www.bjs-personal.hu honlapon (a továbbiakban „Oldal”) alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát.

Adatkezelő megnevezése, adatai

Név: BJS-Personal Kft.

Székhely:  1062 Budapest, Andrássy út 79.

Adószám: 26110013-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-302408

Email cím:  office@bjs-personal.de

Telefonszám:

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (üzenetküldés), cookie-k

Üzenet küldés Adatkezelő részére:

A Kezdőlap, az Árajánlatkérés és a Kapcsolat menüpontokban az oldalt látogató felhasználó üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. Ehhez meg kell adnia a következő személyes adatokat

 • név
 • email cím

Cookie-k

A Oldalon tett látogatás során a felhasználó számítógépére egy vagy több cookie kerül. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amelyet az Oldal küld a felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy Adatkezelő néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a honlap látogatóiról.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés

Az Oldalon aktuálisan felhasznált cookie-k:

A legtöbb böngésző menüsorában megtalálható „Segítség” funkció segítségével lehet pontosan tájékozódni arról, hogy az Oldal pontosan milyen cookie-kat használ illetve a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatkezelésről részletesen

Mit értünk munkaerő közvetítés alatt?

Munkaerő közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából. (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az álláskeresők és a munkát kínálók egymásra találását elősegítő munkaerő közvetítési szolgáltatás, munkaerő-piaci szolgáltatás és egyéni munkaerő-piaci tanácsadás biztosítása, a felhasználókkal történő kapcsolattartás és közvetítés lehetővé tétele. A tárolt adatok a fenti célokon kívül más célra nem kerülnek felhasználásra.

A BJS Personal Kft munkaerő közvetítés céljára hozzájárulás alapján kezeli a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.

Az Adatkezelés jogalapja az Ügyfél által megadott előzetes és kifejezett hozzájárulás. Az Ügyfél személyes megjelenése alkalmával kitöltött Adatlapon megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja (töröltetheti adatait a nyilvántartásunkból) személyesen, illetve e-mail-ben. Az Ügyfél részéről az adatainak törlését rögzítő nyilatkozat vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatbázisból való kilépést eredményezi.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az üzenetküldés, és cookie-kkal kapcsolatos esetekben érintettek tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulása 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § a(1) a) pontja.

Az Oldalon a felhasználók személyes adataikat csak akkor tudják elküldeni, ha hozzájárulnak az adataik kezeléséhez, és elfogadják az jelen Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban leírtakat. Ehhez minden esetben ki kell pipálni az adatok elküldésekor az elküldő gomb feletti, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elfogadását elismerő checkboxot.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő közvetítés esetén – amennyiben a közvetítési folyamat sikeres – a BJS Personal Kft Ügyfele és a munkát kínáló között jön létre munkaviszony, nem pedig a BJS Personal Kft és az Ügyfél között, ezért a BJS Personal Kft ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a közvetítési folyamathoz szükségesek.

A munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • nem,
 • anyja neve,
 • állampolgárság,
 • családi állapot,
 • eltartott gyermekek száma,
 • lakcím illetve tartózkodási hely,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • szakképesítések és típusuk,
 • idegen nyelv ismerete, szintje,
 • jogosítvány típusa,
 • előző illetve jelenlegi munkaviszony,
 • keresett munkakör,
 • igénybevett szolgáltatás /ok
 • megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk, dokumentumok,
 • önéletrajzban szereplő egyéb információk (referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel).
 • A fent felsorolt adatok közül a BJS Personal Kft nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy az Ügyfél részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztrációs folyamat során külön megjelöljük.

Lehetőség van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami teljesen önkéntes. Tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a munkáltatók kedvezményekre lehetnek jogosultak, ezért adott esetben ez az információ releváns lehet a kiválasztási folyamat során.

A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges adatnak minősülhetnek, amelyek kezeléséhez az Ügyfélnek külön írásos hozzájárulást kell adnia a BJS Personal Kft részére az Adatlap kitöltése alkalmával.

Amennyiben az Ügyfél ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója), akkor az Ügyfél feladata, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa. Ez esetben az Ügyfél szavatol azért, hogy ezt a hozzájárulást beszerezte. A BJS Personal Kft bármikor kérheti az Ügyfelet arra, hogy ezt igazolja, és ha ennek az Ügyfél nem tud eleget tenni, vagy ha a BJS Personal Kft-nek bármilyen kétsége merül fel ennek helytállóságával kapcsolatban, akkor saját mérlegelése alapján az ajánlást vagy a referenciát eltávolíthatja (törölheti vagy zárolhatja) vagy akár az Ügyfélre vonatkozó adatok összességét is törölheti

Az adatkezelés időtartama

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A BJS Personal Kft az Ügyfelek által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az Ügyfelek hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére, álnevesítésére, vagy statisztikai célú felhasználás érdekében anonimizálásukra kerül sor.

A BJS Personal Kft az Adatlapon kötelezőként kitöltendő bármely személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az adatok bármelyikének törlésének kérését a szolgáltatásból való kilépésként és az azzal járó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

A munkaerő közvetítés szolgáltatás célja, hogy kapcsolatba kerüljenek a munkát keresők és a munkát kínálók, ezért az álláskeresők és gyakornokok személyes adataihoz hozzáférhetnek azon munkaadók, amelyek a BJS Personal Kft ügyfelei. A BJS Personal Kft azonban szűrést végez a munkaadók által megadott ismérvek alapján a munkát keresők adatai között, és csak a munkaadók által meghirdetett pozícióra alkalmas jelöltek személyes adatait, önéletrajzát továbbítja a munkaadók részére. Tekintettel arra, hogy a BJS Personal Kft ügyfélköre időről-időre változhat, továbbá a munkáltatók újabb és újabb, különböző pozíciókra keresnek munkavállalókat, ezért nem lehetséges előre pontosan felsorolni, hogy melyek azok a munkáltatók, amelyek részére – a BJS Personal Kft általi előszűrést követően – a személyes adatok továbbításra kerülnek. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet arról, hogy a BJS Personal Kft mely munkáltatók részére továbbította a munkaerő közvetítés céljára kezelt adatait, illetve, hogy ezekhez kik férhettek hozzá.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltatók által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint a BJS Personal Kft. A BJS Personal Kftnek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy a munkaadók hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősségkizárást ellentételezi, hogy az álláskereső magánszemélyek részére a munkaerő közvetítés igénybevétele térítésmentes. A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe a BJS Personal Kft munkaerő közvetítés szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

A felhasználók személyes adataihoz olyan munkáltatók is hozzáférhetnek, melyek nem az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) valamelyik tagállamában, hanem valamilyen harmadik országban működnek. Előfordulhat az is, hogy a személyes adatait egy munkáltató olyan anyavállalatának vagy más hasonló vállalatnak továbbítja (pl. csoporton belül), amelyek ilyen harmadik országban találhatóak. Ezekben a harmadik országokban az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb lehet az európai uniós szabályozás szintjénél. Ezt Ügyfél tudomásul veszi, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

Üzenetküldés

A megadott adatokat Adatkezelő az ügy lezárását követő 5 évig tárolja

Kötelező adatkezelés

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Oldalon az esetleges regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Cookie

Az Oldal által a böngészőben elhelyezett cookie-k egy része automatikusan törlődik, egyéb esetekben a felhasználó törléséig. Erről a böngészőben lehet meggyőződni. A felhasználó a böngészőjébe elhelyezett cookie-kat bármikor törölheti, letilthatja, ez azonban a honlap működését befolyásolhatja.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz csak Adatkezelő és munkatársai férnek hozzá.

A kezelt személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő stb…) vehet igénybe.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a biztonsági és technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználók az adatkezelés alatt Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek az általa kezelt személyes adatokról illetve kérhetik azok helyesbítését vagy törlését, zárolását.

A kezelt adatok helyesbítéséről, törléséről, zárolásáról Adatkezelő értesíti a felhasználót, továbbá azokat, akiknek az adatokat adatkezelés céljából továbbították. Az értesítést Adatkezelő akkor mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti

Ha Adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Tájékoztatás a kezelt személyes adatokról

Adatkezelő felvilágosítást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen felhasználta adatkezelő nevéről és címéről, illetve az esetlegesen felhasználta adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidensről, adattovábbítás esetén ennek jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

A kezelt adatok helyesbítése

Ha a kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

A kezelt adatok törlése

Adatkezelő törli az általa kezelt személyes adatot

 • ha annak kezelése jogellenes,
 • az érintett ezt kéri,
 • a kezelt adat hiányos vagy téves (feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki),
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben megahatározott határideje lejárt,
 • az adatok törlését bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A kezelt adatok zárolása

Adatkezelő zárolja az általa kezelt személyes adatot, ha az érintette ezt kéri, vagy a végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Vegyes rendelkezések:

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Budapest, 2019. július 31.